Pereiti prie turinio

Iš kai kurių plastikų gaminami organų protezai, chirurginiai siūlai ir klijai. Bisfenolio tipo plastikas yra ženklinamas įvairiai. Bet keli plastikai gali turėti toksinių medžiagų , kurios pamažu kaupiasi organizme riebalinguose audiniuose. JAV iki šiol vengia federaliniu lygiu itakoti bisfenolio gamyba, nors Kanada tais metais sutiko su mokslininkais ir nurodė reguliuoti bisfenolio kiekius buities produktuose. Priklausomai, tai gali išskirti chemines medžiagas. Nors plastikai veikiami saulės šviesos , bei oro, pavirsta mažesnėmis dalimis.

  1. Kaip pašalinti viršutinės akies riebalus
  2. Vyras lieknėja
  3. Plastikas – Vikipedija
  4. Eco slim recensione neigiamas
  5. EUR-Lex - A(02) - LT
  6. Ar daug miegant gali sumažėti svoris
  7. Pagal technologines savybes plastikai skirstomi į: termoplastikus reaktoplastikus Ir termoplastikai, ir reaktoplastikai kaitinami suminkštėja ir tada iš jų formuojamas gaminys; bet termoplastikai sukietėja tik ataušę ir tada juos galima iš naujo formuotio reaktoplastikai negrįžtamai sukietėja, tebebūdami karšti juose įvyksta cheminė reakcija.

Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikacija turi būti nustatoma pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose bei pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis: 2.

Tokia nuoroda taip pat įvardija ir sukomplektuotą arba baigtą gaminti prekę taip pat prekę, laikomą sukomplektuota arba baigta gaminti vadovaujantis šia taisyklekuri pateikiama nesurinkta arba išardyta. Bet kuri nuoroda į prekes iš tam tikros medžiagos turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokias prekes, visiškai ar iš dalies pagamintas iš šios medžiagos.

kūno plonas vakuuminis perdirbtas vandens

Kaip numesti riebalus konkrečiose vietose, sudarytos iš daugiau kaip vienos kūno plonas vakuuminis perdirbtas vandens, turi būti klasifikuojamos vadovaujantis 3 taisyklės nuostatomis. Jeigu, pritaikius 2 taisyklės b punktą arba dėl kokių nors kitų priežasčių, prekę galima prima facie pasirinktinai klasifikuoti dviejose arba daugiau pozicijų, ji turi būti klasifikuojama taip: a pirmenybė teikiama tai pozicijai, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai, palyginti su kitomis pozicijomis, kuriose ji aprašyta bendriau.

Tačiau jeigu kiekvienoje iš dviejų arba daugiau pozicijų yra nurodyta tiktai dalis medžiagų, sudarančių mišrias arba sudėtines prekes, taip pat, jeigu nurodyta tiktai dalis dirbinių, supakuotų į mažmeninei prekybai skirtą rinkinį, tokios pozicijos atitikimo tokioms prekėms požiūriu turi būti vertinamos kaip lygiavertės, net jeigu vienoje iš jų prekės aprašytos išsamiau arba tiksliau; b mišiniai, kombinuotos prekės, sudarytos iš įvairių medžiagų arba surinktos iš įvairių dalių, taip pat prekės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus rinkinius, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3a taisyklę, turi būti klasifikuojamos taip, tarsi jos būtų sudarytos tik iš medžiagų arba sudėtinių dalių, kurios nulemia esminius prekių požymius, jeigu tokį kriterijų galima taikyti; c prekės, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a kūno plonas vakuuminis perdirbtas vandens b punktus, turi būti klasifikuojamos pozicijoje, kuri lygiaverčių pozicijų numeracijos požiūriu yra paskutinė.

Prekės, kurių neįmanoma suklasifikuoti taikant pirmiau išdėstytas taisykles, turi būti klasifikuojamos pozicijoje, atitinkančioje prekes, kurioms šios prekės yra artimiausios giminingiausios.

Papildant pirmiau išdėstytas nuostatas, toliau išvardytoms prekėms turi būti taikomos šios taisyklės: a fotoaparatų ir kino kamerų, muzikos instrumentų, ginklų dėklai, braižybos priemonių, papuošalų dėžutės ir panašios talpyklos, specialios formos arba kitaip pritaikytos tam tikriems daiktams arba jų rinkiniams laikyti, tinka ilgai naudoti ir pateikiamos kartu su daiktais, kuriems jos skirtos, turi būti klasifikuojamos kartu su tokiais daiktais, jeigu jie paprastai parduodami tokiose talpyklose.

Tačiau ši taisyklė netaikoma talpykloms, kurios suteikia visumai savo esminį požymį; b atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 5 taisyklės a punkto nuostatas, pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos, pateikiamos kartu su jose supakuotomis prekėmis, turi būti klasifikuojamos kartu su tomis prekėmis, jeigu jos paprastai naudojamos tokioms prekėms pakuoti.

kūno plonas vakuuminis perdirbtas vandens

Tačiau šios nuostatos taikyti neprivaloma, kai tokios pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos akivaizdžiai tinka naudoti pakartotinai. Juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose, vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis su reikiamais pakeitimais pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos.

kūno plonas vakuuminis perdirbtas vandens

Taikant šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip. Šiame skyriuje bet kuri nuoroda į konkrečią gyvūno gentį arba rūšį galioja taip pat ir šios genties arba rūšies jaunikliams, jeigu kontekste nenurodyta kitaip.

Jeigu kontekste nenurodyta kitaip, tai visame nomenklatūros tekste kiekviena nuoroda į "džiovintus" produktus taip pat pažymi dehidratuotus, išgarintus ir šalčiu išdžiovintus liofilizuotus produktus.

kūno plonas vakuuminis perdirbtas vandens